U Beoline trade doo , neprestano se prilagođavamo situaciji, preduzimamo  i sprovodimo sve potrebne preventivne mere i pratimo  uputstva struke  u vezi sa prevencijom širenja koronavirusa. Prema najnovijim uputstvima struke, upotreba automata za samoposluživanje sigurna je ,uz upotrebu zaštitne opreme i u skladu sa uputstvom za upotrebu (kao i bankomati)

Svesni smo da i Vi u Vašoj firmi morate proceniti rizike i preduzeti sve potrebne preventivne mere za suzbijanje širenja koronavirusa. Prema našem dosadašnjem iskustvu nalazimo da automati za samoposluživanje ne predstavljaju rizik ako se pravilno upotrebljavaju.

Svesni smo svoje odgovornosti prema svim našim poslovnim partnerima, pa čak i u ovim kriznim vremenima trudićemo se da Vam pružimo sigurnu uslugu. Verujemo da su topli napici i drugi proizvodi iz automata važni za dobrobit Vaših zaposlenih. Zajedno im možemo pružiti ugodne pauze tokom rada.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.